Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

Ажлын албаны хамт олон

1. Р.Отгонжаргал - Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн Ажлын албаны дарга

2. Э.Одонтуяа - Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын сангийн аудитор-хянан шалгагч

3. Л.Ган-Өлзий - Тэтгэвэр, тэтгэмжийн сангийн шинжээч

4. Г.Баярмагнай - Ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын аудитор-хянан шалгагч

5. Д.Цэнд - Ажилгүйдэл, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангийн шинжээч

Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл