Санал хүсэлт, Өргөдөл, Гомдол

Цахим өргөдөл, гомдлын програм /www.erp.ulaanbaatar.mn/-ыг ашиглан Засгийн газрын 11-11 төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүд, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв