Эрхэм зорилго

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын тэгш оролцоотойгоор нийгмийн даатгалын эрх зүйн орчин, тогтолцоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, төрөөс баримталж буй бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, хүн амын насжилт, хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв шинж, тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдын тооны байдал зэрэг нийгэм, эдийн засаг, хүн ам зүйн хүчин зүйлтэй уялдуулан тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, олон давхаргат тогтолцоог бий болгох, хүн амыг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулах, нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг өсгөн арвижуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, иргэдийнхээ нийгмийн баталгааг хангана.

Зөвлөлийн гишүүд

Мэдээ мэдээлэл

WWW.NDUZ.GOV.MN

Нийгмийн даатгал төлөх ямар үр ашигтай вэ?

  • НИЙГМИЙН ДААТГАЛ МОБАЙЛ АПП ТАТАХ
    Иргэн даатгуулагч та өөрийн Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт-ын хэвлэж авах зэрэг олон боломжтой...
    App Store Google Play

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН СТАТИСТИК
2023 ОНЫ XII САР

Санал хүсэлт, Өргөдөл, Гомдол

Цахим өргөдөл, гомдлын програм /www.erp.ulaanbaatar.mn/-ыг ашиглан Засгийн газрын 11-11 төв, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүд, Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв

Санал асуулга

# Гарчиг Оруулсан огноо

7518

Санал хүсэлт

3472

Өргөдөл

2184

Гомдол

4523

Талархал