Хууль

Дугаар Нэр Огноо PDF
1 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль 2024-02-08
2 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль 2024-02-06
3 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль 2024-02-05
4 Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль 2024-02-02