Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

Алсын хараа

Нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудын тэгш оролцоог хангасан, даатгуулагчдынхаа эрх ашгийг дээдэлсэн, бие даасан тогтвортой, найдвартай үйл ажиллагаатай даатгалын байгууллагыг бэхжүүлэн хөгжүүлнэ.

Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл