Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН ӨВЧНИЙ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

2018 оны 02 сарын 01
1994 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр     НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ                                                   ...
Мэдээ мэдээллүүд