Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны тайланг хэлэлцлээ

2018 оны 03 сарын 01
          Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны 2017.04 дүгээр сарын 19-ны хуралдаанаар Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцлээ. Тайланг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Нийгмийн...
Мэдээ мэдээллүүд
2016 оны 09 сарын 23
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2016 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН БОЛОН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн 34 байгууллагад 1506 байцаагч ажилтан ажиллаж, 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар давхардсан тоогоор 1765...
2016 оны 09 сарын 09
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Төв орон нутгийн нийгмийн даатгалын 34 байгууллагын1487 ажилтан 2015 онд давхардсан тоогоор 3192.9 мянган даатгуулагчаас1187.9 тэрбум төгрөгийн орлого хуримт...