Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

Аймгуудын эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга нарын анхааралд

2017 оны 10 сарын 17
2017 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн зар мэдээн дээр  “Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээнд хамруулах” гэрээний загварыг  байршуулсан байгаа тул сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай гэрээгээ  шуурхай...
Мэдээ мэдээллүүд