Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

2023-12-26

Хуралдаанд Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Х.Булгантуяа, НДҮЗ-ийн дэд дарга Ц.Сүхбаатар, НДҮЗ-ийн гишүүн Р.Сансармаа, Л.Төр-Од, Б.Баяраа, Э.Энхжаргал, Х.Буянжаргал, НДҮЗ-ийн ажлын албаны дарга Г.Банзрагч, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Нийгмийн даатгалын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Батжаргал, НДЕГ-ын дарга Л.Мөнхзул, НДЕГ-н Санхүү бүртгэлийн газрын дарга Б.Даваахүү, НДЕГ-н Бодлогын хэрэгжилт судалгааны газрын дарга Ц.Ганцэцэг, НДҮЗ-ийн ажлын албаны аудитор, шинжээч Э.Одонтуяа, НДҮЗ-ийн ажлын албаны аудитор, шинжээч Л.Ган-Өлзий, НДҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтэн О.Батцэцэг, НДҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтэн Ч.Ганхуяг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр дараах 10 асуудлыг хэлэлцлээ.

Үүнд:

  • Өр, авлагын талаарх танилцуулга
  • “2023 оны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга
  • “Нэрийн дансны 2023 оны орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг тогтоох тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга
  • “Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийлэл тогтоох тухай”  НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга
  • “Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг арилжааны банканд байршуулах мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн доод хэмжээг тогтоох тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга
  • “Тогтоол хүчингүй болгох тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга /2013 оны 34 дүгээр тогтоолоор баталсан Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тооцох журам, 2015 оны 27 дугаар тогтоолоор баталсан Нийгмийн даатгалын байгууллагаас иргэн /хуулийн этгээд/-д мэдээлэл, лавлагаа олгох журам/
  • “Ажлын албаны бүтэц, ажиллах журам батлах тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга
  • “Хуралдааны журам батлах тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга
  • “Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга

  • “Мэргэжлийн хорооны ажиллах журам батлах тухай” НДҮЗ-ийн тогтоолын төслийн танилцуулга