Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл хуралдлаа.

2022-06-07

Хурлаар:

1. Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны тодотгосон төсвийн хуваарь

2. Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан.

3. Нийгмийн даатгалын сангийн өндөр дүнтэй зарим авлагын танилцуулга зэрэг асуудлуудыг хэлэлцлээ. 


uploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded pictureuploaded picture