Нийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн

2024-04-29

Нийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн 2024 оны 04 дүгээр сарын 25, 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

Зөвлөгөөнөөр:

- Төрийн үйлчилгээг цахимаар түргэн шуурхай хүргэх

- Нийгмийн даатгалын аппликэйшнийг шинэчлэж, бүрэн ашиглалтад оруулах

- Утсаар ирсэн дуудлагад хариулт өгч, санал хүсэлтийг цаг алдахгүй шийдвэрлэхэд анхаарах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцлээ.