ТЭТГЭВРИЙН ДУНДАЖ ХЭМЖЭЭ 785 МЯНГАН ТӨГРӨГ БОЛЛОО

2024-04-05

Засгийн газрын 2024 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн шийдвэрээр нийт тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийг 100 мянган төгрөгөөр нэмлээ.

ТЭТГЭВРИЙН ДУНДАЖ ХЭМЖЭЭ 785 МЯНГАН ТӨГРӨГ БОЛЛОО

04-р сарын 01-ээс эхлэн бүрэн тэтгэврийн болон цэргийн тэтгэврийн доод хэмжээ 650 мянган төгрөг, хувь тэнцүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээ 540 мянган төгрөг, тэжээгчээ алдсан бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 760 мянган төгрөг болж,  дундаж 785 мянган төгрөг болж байна .

517 МЯНГАН ТЭТГЭВЭР АВАГЧДАД ТЭТГЭВРИЙГ НЬ БҮРЭН ОЛГОЛОО

Нийгмийн даатгалын шинэ системийн программаар дамжуулан 517 мянган тэтгэвэр авагчдад тэтгэврийг 04-р сарын 01-нд бүрэн олгож дууслаа.Тэтгэврийн нэмэгдэлд сард 50 тэрбум, жилд 449.2 төгрөгийг зарцуулах төсвийн эх үүсвэрийг НДС-ийн 2024 оны төсвийн тухай хуулиар баталсан.