Нийгмийн даатгалын багц хуулийн дагуу дүрэм, журам боловсруулах ажлын хэсгийн хурал боллоо

2023-11-15

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд хуулийг хэрэгжүүлэх журам, заавар, дүрэм, аргачлал боловсруулж батлуулах ажлын хэсгийн ээлжит хурал 2023/11/15-ны өдрийн 09.30 цагт боллоо. Өнөөдрийн байдлаар батлагдсан-10, 11 дүгээр сард батлагдах-11, санал авахаар хүргүүлсэн-11, боловсруулж байгаа-16 журам, дүрэм, заавар, аргачлал тус тус байна.