Санал асуулга
Асуулт хариулт
Асуулт:
Хариулт:

Зөвлөлийн гишүүд

 

Засгийн газрыг төлөөлсөн гишүүнээр: 
 
 

 

С.Чинзориг 

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 

Үндэсний зөвлөлийн дарга

 

 

 
 

Ч.Хүрэлбаатар

Сангийн сайд 

   

Ц.Нямдорж
Хууль зүйн сайд

 
 

Даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүнээр:

 

Х.Амгаланбаатар
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч


Ц.Сүхбаатар

 Монголын ахмадын холбооны ерөнхийлөгч


Т.Батзул 

 Монголын даатгагчдын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн

     
Ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүнээр: 
     

Х.Ганбаатар
Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч

 

Э.Оюунтэгш

 Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Н.Алгаа

Мэргэшсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтнүүдийн холбооны ерөнхийлөгч

     
Бусад мэдээллүүд
Холбоотой мэдээлэл алга байна!
Сэтгэгдэл